Reglement & betaling

Reglement Jähnig + Ter Braak Boeskool Beachgames 2020

Inschrijving
1. Inschrijving is mogelijk voor 1 onderdeel per middag of avond. 
2. De speler in het team met het hoogste niveau bepaalt in welke categorie een team kan inschrijven.
    • Beachvolleybal woensdagavond (Heren/Dames/Mix) is alleen bestemd voor recreatie- en niet volleyballers (ofwel recreatieklasse 4).
    • Beachvolleybal donderdagavond (Heren/Dames/Mix) is bestemd voor recreatieklasse 1, 2 én 3.
    • Touwtrekken @ the Beach vrijdagavond (Heren/Dames) is bestemd voor recreanten.
    • Beachtennis zaterdagmiddag topklasse (Heren/Dames/Mix) is bestemd voor tennisspelers met speelsterkte 2, 3, 4 of 5.
        Overige deelnemers kunnen deelnemen aan de recreatieklasse.
3. Indien een onderdeel niet voldoende aanmeldingen bevat behoudt de organisatie zich het recht voor een onderdeel te schrappen of samen te voegen. 
4. Mixteams zijn toegestaan bij het Beachvolleybal op woensdag- en donderdagavond. Daarnaast zijn mixteams toegestaan, in zowel de top- als recreatieklasse, bij het Footvolley en Beachtennis. Alle mixteams spelen mee in de herenpoule.
5. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. Ieder team dient zichzelf in te schrijven, meerdere teams in 1 inschrijving worden niet geaccepteerd.
6. Opgegeven e-mailadressen worden uitsluitend gebruikt voor informatieverstrekking rondom de Jähnig + Ter Braak Boeskool Beachgames. Gegevens worden onder geen enkele voorwaarde verstrekt aan derde partijen.

Betaling
7. De inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijfgeld voldaan is. Deelnemers die het inschrijfgeld contant voldoen op de dag van het toernooi betalen €5,00 extra administratiekosten.
8. Inschrijfgeld per team: Beachvolleybal €25,00 bij vooraf online betaling. Inschrijfgeld contante betaling bedraagt €30,00 per team.
9. Inschrijfgeld per team: Footvolley, Beachtennis €15,00 bij vooraf online betaling. Inschrijfgeld contante betaling bedraagt €20,00 per team.
10. Inschrijfgeld per team: Touwtrekken @ the beach... €20,00 bij vooraf online betaling. Inschrijfgeld contante betaling bedraagt €25,00 per team.
11. Deelname aan Boescoolfit op donderdagmiddag is gratis.
12. Rekeningnummer Jähnig + Ter Braak Boeskool Beachgames: NL94RABO0128034386 t.n.v. Boeskool Beachgames onder vermelding van teamnaam + categorie.
13. Indien een team, nadat de loting heeft plaatsgevonden, afziet van deelname is dit team verplicht het inschrijfgeld alsnog te voldoen.

Deelname
13. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of eventueel letsel ten gevolge van deelname of bezoek aan de Boeskool Beachgames 2019. Deelname is op eigen risico. Door akkoord te gaan met het reglement aanvaart de aanvoerder dit risico voor alle deelnemende spelers.
14. Uniforme (team)kleding wordt op prijs gesteld.
15. Een speler/speelster mag slechts meespelen in één team per middag of avond.
16. De organisatie stelt in elke categorie prijzen beschikbaar.
17. Een deelnemer is verplicht tenminste 15 minuten voor aanvang van het evenement aanwezig te zijn en zich te melden bij de organisatie.
18. De contactpersoon van het team ontvangt uiterlijk 48 uur voor aanvang van het desbetreffende onderdeel een e-mail met daarin aanvullende informatie. Indien een deelnemer 48 uur voor aanvang van het onderdeel geen e-mail heeft ontvangen dient hij/zij zelf contact op te nemen met de organisatie via info@boeskoolbeachgames.nl

In het geval het reglement niet voorziet beslist de organisatie van de Jähnig + Ter Braak Boeskool Beachgames 2020.

Wij wensen alle deelnemers een sportief en vooral plezierig toernooi toe! 
See ya @ The Boeskool Beach

Met vriendelijke groet,
Jähnig + Ter Braak Boeskool Beachgames Organisatie 2020


Regels Inschrijving:
• Inschrijving is mogelijk voor 1 onderdeel per middag of avond.
• Speler van het hoogste niveau bepaalt in welke categorie een team kan inschrijven. Let op, de woensdagavond is voor recreatie / niet volleyballers of niveau 4. Donderdagavond niveau 1+2+3, vrijdagavond hoger. 
• Inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijfgeld voldaan is. Inschrijfgeld betalen op de dag van het toernooi kost € 5 extra administratiekosten. 
• Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding. 
• De organisatie houdt zich het recht voor om een onderdeel of een team te schrappen of te verplaatsen.
• Mix teams zijn toegestaan en spelen mee in de herenpoule.
• Uniforme kleding wordt op prijs gesteld.

*Deelname is op eigen risico* 

Betaling 
• Kosten per team: beachvolley € 25,- bij vooraf overmaken, op dag zelf: €30,-
• Kosten per team: voetvolley + beachtennis, € 15,- bij vooraf overmaken, op dag zelf: €20,-
• Kosten per team: touwtrekken @ the Beach... €20,- bij vooraf overmaken, op dag zelf: €25,-
• Rabobank reknr. NL94RABO0128034386 t.n.v. Boeskool Beachgames o.v.v. teamnaam + categorie.
Deelname aan Boescoolfit is gratis.